Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekObrazek

MUZEUM MĚSTYSE SUCHDOL n.O. 

Příspěvek o muzeu od Jirky Š. čtěte zde - klikni zde

Možnost prohlídky: Pondělí – Pátek  od 8.00 do 12.00 hod.

Informace a průvodce v Klubu kultury (Dům kultury vedle muzea), prohlídka v jiném termínu po dohodě možná

Kontakt: tel.  556 736 317,  e-mail: klub.kultury@suchdol-nad-odrou.cz

Bližší informace o muzeu možno získat i na úřadě městyse – tel.  556 770 101

Vlastník muzea a sbírek: Městys Suchdol n.O.

Správce sbírek: Klub přátel Suchdolu n.O.

Co je zde zajímavého k vidění?

-  historie Městyse Suchdol n.O. a místní části Kletné ( archeologie, vnik obcí,  
    dolování stříbra, zdejší osobnosti, železnice, průmysl apod.)

- westernová expozice věnována nestorovi westernového ježdění u nás –  Bohumilu Kašpárkovi alias Hospodářovi a historii Československého Pony Expressu,

- válečná expozice věnovaná období let 1914 – 1945 ( I. a II. světová válka -
   např. pro zájemce o leteckou historii - trosky letadel z největší letecké bitvy  
   nad protektorátem,  která se odehrála dne 17.12.1944 a mnoho dalšího)
 

Trocha historie

     KLUB PŘÁTEL SUCHDOLU n.O. vznikl v roce 1990 jako sdružení občanů se zájmem o historii a vlastivědu. KPS se zabývá studiem regionální historie a uchováváním dědictví a kulturních hodnot našich předků a jejím posláním je následně seznamovat s výsledky své práce širokou veřejnost. V roce 1996 z  iniciativy KPS bylo založeno zdejší Muzeum městyse, které je od roku 2002 členem ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČR.

      Postupem času se z části členů KPS zabývajících se především vojenskou historií vytvořila samostatná sekce KLUBU PŘÁTEL SUCHDOLU n.O. – sekce vojenské historie. Tato skupina postupně od roku 2000 zde buduje válečnou expozici (v bývalém krytu CO), kterou máte dnes možnost zhlednou zatím v poněkud „rozpracované“ podobě. Přesto již dnes je možno se zde seznámit s množstvím dokumentů a exponátů vztahujících se k válečným událostem mnohdy přesahující hranice regionu Novojičínska. Tato expozice byla slavnostně otevřena dne 6.května 2005 u příležitosti 60.výročí konce II.světové války a osvobození obce Suchdol n.O.

      Členové KPS - sekce vojenské historie mají již za sebou několik úspěšných akcí, při kterých se jim podařilo poodhalit některé dodnes neznámé či neobjasněné případy a události největšího válečného konfliktu - II.světové války.

      Studijními tématy však není jen I. a II. světová válka, ale i všechny ostatní válečné konflikty a události, které se v tomto regionu v průběhu staletí odehrály a podstatně ovlivňovaly život zdejšího obyvatelstva.  

Úvodní slovo k válečné expozici:

         Válečná expozice Muzea městyse Suchdol n.O., kterou máte nyní možnost zhlédnout, je výsledkem několikaleté práce několika nadšenců z řad historicko-vlastivědného sdružení „Klubu přátel Suchdolu n.O. – sekce vojenské historie“. Členové tohoto sdružení se zabývají badatelskou prací v oblasti válečné historie zdejšího regionu. V současné době se expozice nachází v rozpracované podobě v závislosti na finančních prostředcích a získávání a zpracovávání archivních materiálů. Postupně by tak měla obsahovat témata v časovém rozpětí od roku 1914 po rok 1989. Po celkovém zpracovaní a dokončení všech témat bude mít návštěvník možnost se „vrátit“ zpět do historie své obce či regionu a poznat převratné a těžké okamžiky naší vlasti.

          Cílem této expozice je přiblížit široké veřejnosti historické skutečnosti válečných konfliktů, které se v minulosti udály, a které ovlivňovaly osudy lidí a měnily svět. I když historické informace, návštěvníkem zde získané, mají především vztah k  Suchdolu n.O. a místní části Kletné, lze zde postupně nalézt i širší vazby nejen na region, ale i na celý svět, který byl válkami zmítán. Válečná expozice je určena především „mladším generacím“, které již válečné hrůzy neprožily, aby měly možnost uvědomit si podstatu dějinných událostí a vyvarovat se chyb a omylů, jejíchž důsledky si mělo lidstvo již možnost dříve prožít „na vlastní kůži“. Je důležité poznávat i historii míst, kde se člověk narodil či žije, protože jen tak zde může člověk najít vnitřní pocit sounáležitosti a poznat skutečný význam slova domov, vlast či vlastenectví. Chceme zde připomenout i občany, kteří se svým postojem či hrdinskými činy v minulosti zasloužili za naši svobodu a byli přitom ochotni obětovat i to nejcennější – svůj život.

za Klub přátel Suchdolu n.O. - sekci vojenské historie

Petr Bartošík